Τα νέα
της Optimum Trust

Στην δημοσίευση της προκύρηξης του 2ου κύκλου της δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», προχώρησε το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Κατηγορία Νέα