Τρέχοντα
προγράμματα επιδότησης

Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανακοινώθηκαν οι πρώτες δράσεις επιδότησης ανέργων, επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι νέες δράσεις αφορούν την λήψη επιδότησης, τόσο για την κατηγορία υπό ίδρυση επιχειρήσεις (start up), όσο και για υπάρχουσες επιχειρήσεις.

Δείτε παρακάτω τις προδιαγραφές των ενεργών προγραμμάτων και επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε όλες τις πιθανές λύσεις.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Δικαιούχοι: άνεργοι και ατομικές επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός: 15.000€- 60.000€
Περίοδος Υποβολής: Σε αναμονή


Ποσοστό Επιδότησης:

100%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 24 μήνες ή 2 έτη
Δαπάνες: α) όλες οι λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου του μισθολογικού κόστους, β) κόστος κατασκευής έδρας, γ) αγορά απαραίτητου εξοπλισμού λειτουργίας

2ος Κύκλος Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δικαιούχοι: άνεργοι και ατομικές επιχειρήσεις
Προϋπολογισμός: 25.000€- 50.000€
Περίοδος Υποβολής:
1η Περίοδος 5/7/2017- 9/8/2017
2η Περίοδος 6/9/2017- 11/10/2017
3η Περίοδος 8/11/2017- 13/12/2017


Ποσοστό Επιδότησης:

100%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 24 μήνες ή 2 έτη
Δαπάνες: α) όλες οι δαπάνες της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου του μισθολογικού κόστους, β) κόστος κατασκευής έδρας, γ) αγορά απαραίτητου εξοπλισμού λειτουργίας

Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη ως 31/12/2015
Προϋπολογισμός: 15.000€- 200.000€
Περίοδος Υποβολής: Σε αναμονή

Ποσοστό Επιδότησης:

40%
50%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 24 μήνες ή 2 έτη
Δαπάνες: όλες οι παραγωγικές δαπάνες ανακαίνισης- αναδιοργάνωσης υπάρχουσας έδρας, ή/ και ίδρυση νέας έδρας ή υποκαταστήματος με ίδιο ή/ και άλλο αντικείμενο εργασιών

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Δικαιούχοι: όλες οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη ως 31/12/2015
Προϋπόθεση: να απασχολούσαν τουλάχιστον 0,5ΕΜΕ μισθωτή εργασία(ισχύει για επιχειρήσεις με έναρξη ως 31/12/2014)
Προϋπολογισμός: 15.000€- 150.000€
Περίοδος Υποβολής: Σε αναμονή

Ποσοστό Επιδότησης:

40%
50%
Προκαταβολή:

40%
Διάρκεια: 24 μήνες ή 2 έτη
Δαπάνες: όλες οι παραγωγικές δαπάνες ανακαίνισης- αναδιοργάνωσης υπάρχουσας έδρας, ή/ και ίδρυση νέας έδρας ή υποκαταστήματος με ίδιο ή/ και άλλο αντικείμενο εργασιών


Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Δικαιούχοι: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Ύψος δανείου: από 10.000€- 300.000€ με μέγιστο το 50% του κύκλου εργασιών
Τελικό επιτόκιο δανεισμού: 4,50% τελικό


Διάρκεια δανείου:48 μήνες


Χρήση: για αγορές εμπορευμάτων- παγίων- εξόδων


Περίοδος υποβολής: ως 31/10/2016


ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν, γεωργικό προϊόν

Δικαιούχοι: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις, υφιστάμενες και υπό ίδρυση
Προϋπολογισμός: 600.000€- 5.000.000€


Περίοδος υποβολής: 16/5/2017- 2/10/2017 


Ποσοστό Επιδότησης:
40%
75%

Δαπάνες: όλες οι παραγωγικές δαπάνες που αφορούν σε επενδυτικά αγαθά της μονάδαςΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν, ΜΗ γεωργικό προϊόν

Δικαιούχοι: πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, υφιστάμενες και υπό ίδρυση
Προϋπολογισμός: 600.000€ - 3.000.000€


Περίοδος υποβολής: 27/7/2017- 26/10/2017 


Ποσοστό Επιδότησης:
30%
50%

Δαπάνες: όλες οι παραγωγικές δαπάνες που αφορούν σε επενδυτικά αγαθά της μονάδαςΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Τελευταία Νέα

«
»