Τα νέα
της Optimum Trust

Παρασκευή, 01 Απριλίου 2016

Εξωστρέφεια & καινοτομία των ελληνικών επιχειρήσεωνΗ επιχειρηματικότητα και οι γενικά αποδεκτές αρχές που την διέπουν, πολλές φορές και ειδικά σε περιόδους κρίσης, δίνουν την ευκαιρία δυναμικής ανάπτυξης και μεγιστοποίησης του κέρδους σε κάθε μορφή επιχείρησης, είτε αυτή είναι μια επιχείρηση με παρουσία πολλών ετών στην αγορά, είτε για μια υπό σύσταση ή νέα επιχείρηση.

 

Με την παρούσα αναφορά θα εξηγούσε συνοπτικά, με ποιο τρόπο κάθε λειτουργούσα ή υπό σύσταση επιχείρηση, πρέπει να στραφεί και να αφομοιώσει πρακτικές εξωστρέφειας, ώστε να μοχλευθεί το χαρτοφυλλάκιό της, καθώς και να υιοθετήσει πρακτικές καινοτομίας, ώστε να καταστεί πιο ανταγωνιστική και αποδοτική στην λειτουργία της. Τα παραπάνω δύο αναπτυξιακά εργαλεία, είναι διαθέσιμα σε όλες τις επιχειρήσεις και μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους οικονομικούς κλάδους των επιχείρησεων, προσδίδοντας σταθερά σημεία οικονομικής και τεχνολογικής άνθησης.

 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναπτύσσοντας πρακτικές εξωστρέφειας, μπορούν να αναπτύξουν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλλάκιο πωλήσεων, σε ένα ευρύ και πολυπληθές νέο αγοραστικό κοινό, δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης και επίτευξης του στόχου κάθε επιχείρησης, που είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις αυτές θα βελτιώσουν θετικά τις χρηματοροές τους, θα διαθέτουν νέους οικονομικούς πόρους για επένδυση σε νέα τεχνολογία και διαδικασίες εξοικονόμισης κόστους, τα προϊόντα τους θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και αποδοτικότητά τους, ενώ η επιχείρηση θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί τυχόν ευκαιρίες που θα τις παρουσιαστούν.

 

Η προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές, είναι πλέον όχι μόνο εφικτή, αλλά και σχετικά εύκολη διαδικασία, χωρίς υψηλό κόστος, χάρις την σημερινή τεχνολογία, του διεθνούς συστήματος γρήγορων μεταφορών εμπορευμάτων, τα σύγχρονα αυτοματοποιημένα τραπεζικά συστήματα μετατροπής ισοτομιών και πληρωμών on line προς οπουδήποτε στον κόσμο.

 

Η ιλλιγυώδης ανάπτυξη του διαδικτύου έχει κάνει δυνατή την προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης σε όλο τον κόσμο. Η δικτύωση των επιχειρήσεων σε αγορές του εξωτερικού μπορεί να επιτευχθεί με την συμμετοχή σε ειδικές εκθέσεις του εξωτερικού, με ηλεκτρονικούς τρόπους προβολής κτλ.

 

Εξειδικευμένες επιχειρήσεις logistics, διευκολύνουν την μεταφορά των προϊόντων, σε σύντομο χρονικό διάστημα από και προς, οπουδήποτε στον κόσμο και με ελάχιστες πιθανότητες φθοράς, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν και υπηρεσίες αποθήκευσης ευπαθών προϊόντων.

 

Συγκριτικό πλεονέκτημα των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με την εύρεση αγοράς πρώθησης των ελληνικών προϊόντων, ειδικά μετά την είσοδο της χώρας μας στην ζώνη του ευρώ, αποτελεί η ευρωπαϊκή αγορά

 

Ένα  άλλο κομμάτι  που μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την θέση και τα έσοδα των επιχειρήσεων, αποτελεί η καινοτομία.  Οι νέες ιδέες τόσο στην παραγωγική διαδικασία, στην εσωτερική λειτουργία, όσο ακόμη και στο ίδιο το παραγώμενο προϊόν ή/ και  στην παρεχόμενη υπηρεσία, εμπεριέχουν μεγάλες δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους και χρόνου, ενώ μπορεί να μεγιστοποιηθεί η ποιότητα που λαμβάνουν οι τελικοί καταναλωτές.

 

Η εύρεση και εφαρμογή ενός νέου τρόπου πχ παραγωγικής διαδικασίας ή  εξυπηρέτησης των πελατών, σαν υποσύνολο μέσα στην επιχείρηση, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των πελατών της, άρα και των εσόδων της. Η επίτευξη μιας καινοτομίας σε αυτό τον τομέα, μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εισαγωγή νέων μεθόδων ή μεταβολή των μεθόδων που ήδη χρησιμοποιούνται, τόσο στην δομή όσο και στην διοίκηση της επιχείρησης.

 

Επίσης καινοτομία μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο ίδιο το προϊόν, όσον αφορά την εμφάνισή του για λόγους πχ marketing ή για λόγους ευκολίας ανοίγματος συσκευασίας κτλ.

 

Όλες αυτές οι καινοτομίες, τις πιο πολλές φορές επιφέρουν αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. Επίσης η επιχείρηση, καταφέρνει να αποκτήσει διαφοροποιημένη ταυτότητα στην συνείδηση των πελατών της ή καταναλωτών της. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο τελικός στόχος κάθε επιχείρησης, που είναι η απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού, η μεγιστοποίηση των κερδών της και η απόκτηση φήμης και πελατείας.

 

Το κράτος μέσω Ευρωπαϊκών Κονδυλίων(ΕΣΠΑ), προιμοδοτεί και ενισχύει συστηματικά επιχειρήσεις, που στοχεύουν να αναπτύξουν επιχειρηματικές δεξιότητες εξωστρέφειας και καινοτομίας. Και ο λόγος που το κάνει είναι προφανής: τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν σημαντικές θετικές επιπτώσεις τόσο στην ίδια την επιχείρηση, όσο και στην ελληνική οικονομία εν γένει.

 

Συμπερασματικά και κλείνοντας την παρούσα ανάλυση, η εξωστρέφεια και η καινοτομία είναι χρήσιμα εργαλεία στα χέρια του επιχειρηματία, που με την σωστή χρήση από μέρους του, του δίνουν την δυνατότητα για επαγγελματική επιτυχία και μετατροπή της κρίσης σε ευκαιρία.