Τα νέα
της Optimum Trust

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Διαδικασία επιχειρηματικού προγραμματισμού- Business PlanΌλες οι επιχειρήσεις, σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και κατά την διάρκεια καθοδικών οικονομικών κύκλων, επιδιώκουν ως επί το πλείστον, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να καταστούν περισσότερο ευέλικτες, ώστε να μειώσουν το κόστος, να κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και τελικά να αυξήσουν το κέρδος τους και για να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στην αντιμετώπιση της κρίσης.

 

Ένα χρήσιμο «εργαλείο» για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, αναγκαίο σήμερα παρά ποτέ για όλες τις μικρομεσσαίες επιχειρήσεις που θα πρέπει να το διαθέτουν, αποτελεί η σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου ή business plan. Με αυτό, η επιχείρηση επιδιώκει την αποφυγή τωρινών και μελλοντικών κινδύνων και σχεδιάζει τον μελλοντικό αναπτυξιακό της σχεδιασμό.

 

Ως επιχειρηματικό προγραμματισμό- business plan, ορίζουμε την γραπτή αποτύπωση του συνόλου των διαδικασιών, μεθόδων, αποφάσεων, οικονομικών καταστάσεων παρελθόντων και μελλοντικών ετών, τους στόχους της επιχείρησης για τα επόμενα έτη. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα γραπτό ντοκουμέντο που βοηθάει την επιχείρηση να επικεντρώνεται και να κοιτάζει μπροστά, να κατανέμει τους πόρους της ορθολογικά, να επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της και να προετοιμάζεται για προβλήματα και ευκαιρίες που θα προκύψουν στην αγορά. Το επιχειρηματικό σχέδιο με την διατύπωση μετρήσιμων στόχων, την ανάλυσή τους, την εξειδίκευση και ρεαλιστικότητάς τους, θα καταστήσουν πραγματοποιήσιμους τους στόχους αυτούς, είτε πρόκειται για ποιοτικούς, είτε για οικονομικούς. Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός(business plan), διενεργείται για τρία με πέντε έτη.

 

Όλα τα παραπάνω, επιτυγχάνονται, αφού αναλυθούν και μελετηθούν όλα τα δεδομένα που αφορούν την επιχείρηση, δηλαδή, τα οικονομικά της στοιχεία, ο κλάδος και το αντικείμενο εργασιών, το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και ότι άλλο αλληλο- επιδρά στην παραγωγική διαδικασία- δραστηριότητα της επιχείρησης.

 

Η σημερινή ελληνική πραγματικότητα, καθιστά πιο αναγκαίο από ποτέ, όλες οι επιχειρήσεις να διαθέτουν το δικό τους επιχειρησιακό σχεδιασμό και αυτό γιατί στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς που διανύουμε, τα λάθη δύσκολα διορθώνονται. Η επιχειρηματικότητα ως βασικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας και η εφαρμογή της μέσω του επιχειρείν, θα πρέπει να διαθέτει εκ των προτέρων τα δικά της σχέδια, έτσι ώστε να αποφεύγει λανθασμένες κινήσεις, διότι σήμερα είναι σχεδόν αδύνατον να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες που αυτές οι κινήσεις θα επιφέρουν. Ως γνωστόν μέσα σε συνθήκες ύφεσης, στις οποίες βρίσκεται η ελληνική οικονομία, τα λάθη κοστίζουν ακριβά και πολλές φορές οδηγούν σε "λουκέτο" της επιχείρησης.

 

Η κάθε επιχείρηση και o κάθε επιχειρηματίας, όσο ταλαντούχος και να είναι στο επιχειρείν, δεν είναι σε θέση να προβλέψει τα πάντα. Την αδυναμία αυτή, της πρόβλεψης, την επιλύει το επιχειρηματικό σχέδιο- επιχειρησιακός προγραμματισμός. Το business plan είναι σε θέση να προβλέψει πιθανά λάθη- αστοχίες και τις ανεπιθύμητες συνέπειες που αυτά θα επιφέρουν στην επιχείρηση. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε πως σήμερα είναι αναγκαίο όσο ποτέ, κάθε επιχείρηση να διαθέτει το δικό της επιχειρησιακό σχέδιο.

 

Τα πλεονεκτήματα του business plan είναι τα εξής: 

  • ο επιχειρηματίας ανά πάσα ώρα και στιγμή γνωρίζει τις χρηματοροές που έχει στην διάθεση του και που μπορεί να χρησιμοποιήσει
  • καταγράφονται οι πόροι της επιχείρησης και το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό
  • αναλύεται η αγορά μέσα στα πλαίσια της οποίας δραστηριοποιείται. Δυνάμεις και αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές, τόσο της ίδιας της επιχείρησης, όσο και των ανταγωνιστών της, οι τιμές των προϊόντων, οι προμηθευτές, τα κανάλια διανομής κ.α.
  • προβλέπονται οι οικονομικές καταστάσεις των επόμενων ετών, συνυπολογίζοντας το φορολογικό κόστος της επιχείρησης
  • αποτυπώνονται ξεκάθαρες μετρημένες αποφάσεις για την επίτευξη του στόχου/ στόχων της επιχείρησης
  • συνεχής και λεπτομερείς ενημέρωση για την κατάσταση της επιχείρησης και για όλους τους τομείς λειτουργίας της

 

Η εκπόνηση ενός 3ετούς ή 5ετούς business plan, προϊόν της ξεχωριστής στρατηγικής της κάθε επιχείρησης, συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, παρέχει σιγουριά και σταθερότητα στην επιχείρηση για το μέλλον της. Η απόκτηση ενός τέτοιου εργαλείου που θα βρίσκεται στην διάθεση της επιχείρησης, μόνο θετικό μπορεί να θεωρηθεί, αφού επιφέρει στην επιχείρηση πολλαπλά κέρδη, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της.