Τα νέα
της Optimum Trust

Κυριακή, 22 Μαϊος 2016

Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση, της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.Την αύξηση του προϋπολογισμού σε 90 εκατ/€ και παράταση ως 6/6/2016, της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

Ειδικότερα, την αύξηση του προϋπολογισμού από τα 70 εκατ. ευρώ στα 90 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, στο πλαίσιο παρουσίασης σειράς δράσεων για το περιβάλλον, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αποφασίστηκε, ύστερα από τη μεγάλη ανταπόκριση των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-20».