Τα νέα
της Optimum Trust

Τετάρτη, 03 Αυγούστου 2016

Απολογισμός 4 Προσκλήσεων-Δράσεων ΕΠΑνΕΚ.Σε απολογισμό των τεσσάρων δράσεων που έκλεισαν πρόσφατα, προχώρησε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

 

Ειδικότερα σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε, οι αρμόδιοι υπουργοί κος Σταθάκης και κος Χαρίτσης, υπογράμμισαν το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις δράσεις του ΕΣΠΑ. Στις τέσσερις δράσεις, Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Νεοφυής Επιχειρηματικότητα- Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων- Τουριστικών ΜΜΕ, υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση 46.897 αιτήσεις. Σημαντικό ρόλο για την μεγάλη συμμετοχή παρείχε η διαδικασία του ανοιχτού καταπιστευτικού λογαριασμού, που για πρώτη φορά εφαρμόζεται στην χώρα μας, για την χρηματοδότηση των σχεδίων. Όσον αφορά την αξιολόγηση των προτάσεων αυτών, θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ οι προτάσεις που αναμένονται να εγκριθούν ανέρχεται στις 9.500.