Τα νέα
της Optimum Trust

Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Νέος συμπληρωματικός κατάλογος δικαιούχων της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΣΠΑ 2014-2020 και απορριπτικός κατάλογος λόγω εξάντλησης πόρωνΣε δημοσιοποίηση συμπληρωματικού καταλόγου ένταξης δικαιούχων, προχώρησε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

 

Παράλληλα δημοσιεύτηκε ο κατάλογος με τις απορριπτικές αποφάσεις, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων του προγράμματος.

Οι νέοι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο δικαιολογητικών έως την 11/9/2017 η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ενώ έως την 11/10/2017 η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ.

 

Δείτε τον κατάλογο στα συνημμένα που ακολουθούν: