Τα νέα
της Optimum Trust

Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

Νέο πρόγραμμα Μεταποιητικών Επιχειρήσεων: «Επιχειρούμε Έξω»Στην έκδοση νέου προγράμματος με δικαιούχους επιχειρήσεις στον τομέα της Μεταποίησης, προχώρησε το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης. Ειδικότερα, η νέα Δράση,  στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των μεταποιητικών επιχειρήσεων, μέσω της συμμετοχής τους, σε διεθνείς εκθέσεις.

Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα. 

 

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% και χρηματοδοτούνται πλάνα συμμετοχών σε εκθέσεις ύψους μέχρι και 100.000 ευρώ.

 

Περίοδος Υποβολής: από 8/1/2018 έως εξάντληση του προϋπολογισμού

Δείτε την προκήρυξη στα συνημμένα που ακολουθούν.