Τα νέα
της Optimum Trust

Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018

Ερωτήσεις & Απαντήσεις του Νέου προγράμματος Τουριστικών Επιχειρήσεων: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»Στην δημοσίευση του αρχείου Ερωτήσεων & Απαντήσεων του νέου προγράμματος του Τουρισμού, προχώρησε το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

 

Δείτε το αρχείο στα συνημμένα που ακολουθούν.