Τα νέα
της Optimum Trust

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Νέες Εντάξεις από αύξηση του Προϋπολογισμού για την Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»Στην έκδοση νέων εντάξεων επιχειρηματικών σχεδίων, στην Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», λόγω αύξησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού του προγράμματος, προχώρησε το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

 

Ειδικότερα, οι νέες εντάξεις ανέρχονται σε χίλια ογδόντα ένα (1.081) επιχειρηματικά σχέδια και αφορούν σε συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 60,43 εκ/ευρώ.

Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της Απόφασης, θα πρέπει το αργότερο έως την Πέμπτη, 10/05/2018, να υποβληθεί ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης. Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα υποβληθεί στην έδρα του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η προθεσμία έως την Πέμπτη, 10/05/2018 είναι οριστική και η μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Δείτε τα αποτελέσματα στα συνημμένα που ακολουθούν: