Τα νέα
της Optimum Trust

Παρασκευή, 08 Ιουνίου 2018

Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων 2ου Κύκλου-3η Περίοδος Υποβολής Ενίσχυσης της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΑνακοινώθηκε ο Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων με τη βαθμολογική τους κατάταξη, της 3ης περιόδου υποβολών  του 2ου κύκλου της δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

Στον προσωρινό κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI), περιλαμβάνονται χίλια διακόσια τριάντα ένα(1.231) επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 33,19 εκ/ ευρώ

Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων του Παραρτήματος ΙΙ, θα πρέπει το αργότερο έως την Παρασκευή 27/07/2018, να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα υποβληθεί στην έδρα του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η προθεσμία έως την 27 Ιουλίου 2018 είναι οριστική και η μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Δείτε τα αποτελέσματα στα συνημμένα που ακολουθούν.