Τα νέα
της Optimum Trust

Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018

Παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την Δράση 2ου Κύκλου Ενίσχυσης της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΣτην παράταση της προθεσμίας υποβολής φακέλου δικαιολογητικών ένταξης, στην δράση 2ος κύκλος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», 2ης περίοδος υποβολών, προχώρησε το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, για τους δικαιούχους της Κατηγορίας Α, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, είναι η Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018, ενώ για τους δικαιούχους της Κατηγορίας Β, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, είναι η Παρασκευή 27 Αυγούστου 2018.

Οι ανωτέρω προθεσμίες είναι οριστικές και η μη τήρησή αυτών οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Δείτε την απόφαση στα συνημμένα που ακολουθούν.