Τα νέα
της Optimum Trust

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

Αύξηση Προϋπολογισμού της Δράσης Τουριστικών Επιχειρήσεων: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»Την αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» από 120  εκατ. ευρώ  σε  400 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

 

Συνολικά στην εν λόγω δράση, υποβλήθηκαν 7.297 επενδυτικά σχέδια τα οποία ζητούν 1.127 εκατ. ευρώ δημόσια επιχορήγηση. Η ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση των ενδιαφερομένων, η ανάγκη να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι, σε συνδυασμό με την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων(ίδια συμμετοχή των επενδυτικών σχεδίων) συνολικής αξίας 1.127 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων 920 εκατ. ευρώ αφορούν κεφάλαια που δεν προέρχονται από τραπεζικό δανεισμό, αποτέλεσε τον βασικότερο λόγο, για τον οποίο το Υπουργείο προχώρησε στην αύξηση αυτή.