Τα νέα
της Optimum Trust

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

Νέες οριστικές 1.227 εντάξεις για την Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»Στην έκδοση νέων 1.227 εντάξεων επιχειρηματικών σχεδίων, στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», προχώρησε το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

 

Ειδικότερα, οι νέες εντάξεις ανέρχονται σε χίλια διακόσια είκοσι επτά(1.227) επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια και αφορούν σε πρόσθετο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 66,17 εκ/ ευρώ. 

 

 

Δείτε τις νέες εντάξεις στα συνημμένα που ακολουθούν: