Τα νέα
της Optimum Trust

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2018

Ανακοινώθηκε η 1η Απόφαση Ένταξης της Δράσης: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»Την 1η απόφαση ένταξης στην Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ποσού 120  εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

 

Συνολικά στην εν λόγω απόφαση, περιλαμβάνονται 723 έργα, με δημόσια επιχορήγηση 120 εκατ. ευρώ. 

 

Δείτε τα αποτελέσματα στα συνημμένα που ακολουθούν.