Τα νέα
της Optimum Trust

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2018

2η Απόφαση Ένταξης της Δράσης: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»Την 2η απόφαση ένταξης στην Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» συνολικού ποσού 290 εκατ. ευρώ και 1.786 επενδυτικά σχέδια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Επίσης, ανακοινώθηκαν 741 εντάξεις επενδυτικών σχεδίων στα τομεακά προγράμματα των Περιφερειών, με επιπλέον ποσό 121 εκατ. ευρώ.

 

Συνολικά στην δράση, περιλαμβάνονται 2.527 έργα, με δημόσια επιχορήγηση 411,50 εκατ. ευρώ

 

Δείτε τα αποτελέσματα στα συνημμένα που ακολουθούν.