Τα νέα
της Optimum Trust

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019

Νέα απόφαση ένταξης για την Δράση 2ου Κύκλου Ενίσχυσης της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΣτην ανακοίνωση 3ης Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)», προχώρησε το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, εντάσσονται επιπλέον οκτακοσία εβδομήντα δύο (872) επιχειρηματικα σχέδια/ πράξεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης. Από αυτά, 88 επιχειρηματικά σχέδια αφορούν στην 1η περίοδο υποβολών, 119 στη 2η και 665 στην 3η περίοδο υποβολών. 

 

Δείτε την απόφαση στα συνημμένα που ακολουθούν.