Τα νέα
της Optimum Trust

Παρασκευή, 05 Απριλίου 2019

Νέα Απόφαση Ένταξης της Δράσης: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»Σην έκδοση νέας απόφαση ένταξης στην Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» συνολικού ποσού 201 εκατ. ευρώ και 1.304 επενδυτικά σχέδια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Συνολικά στην δράση, περιλαμβάνονται 3.089 έργα, με δημόσια επιχορήγηση 492 εκατ. ευρώ

 

Δείτε τα ενταγμένα έργα στα συνημμένα που ακολουθούν.