Τα νέα
της Optimum Trust

Κυριακή, 07 Ιουλίου 2019

Νέα Δράση Επιδότησης νέων επιχειρήσεων ΟΑΕΔ "Αυτoαπασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών"Ξεκινούν την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο «Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών».

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να είναι άνεργοι, ηλικίας 18-66 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (∆ΟΥ) και σε περίπτωση προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, να την έχουν διακόψει έως την 31/12/2011.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση.

Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε 12.000-24.000€.

 

Δείτε την προκήρυξη στα συνημμένα που ακολουθούν.