Τα νέα
της Optimum Trust

Κυριακή, 07 Ιουλίου 2019

Σε εξέλιξη η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» με 743 εντάξεις έργωνΣε εξέλιξη οι υποβολές στο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης.

Σύμφωνα με νέα Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων,  εντάσσονται συνολικά έως τώρα 743 επενδυτικά σχέδια συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 54.654.367,59 ευρώ.

 

Επισημαίνεται, ότι η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και οι εντάξεις των έργων πραγματοποιείται σταδιακά, με συνεχή ροή.

 

 Δείτε τις εντάξεις των έργων στα συνημμένα που ακολουθούν.