Τα νέα
της Optimum Trust

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020

Απόφαση ένταξης & απόφαση βαθμολογικού πίνακα-απόρριψης της πρόσκλησης Ψηφιακό Βήμα των Περιφερειών Αττικής, Ν. Αιγαίου & Στερεάς ΕλλάδαςΔημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ψηφιακό Βήμα» για τις Περιφέρειες Αττικής, Ν. Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

 

Παράλληλα δημοσιεύθηκε η απόφαση του Βαθμολογικού Πίνακα Κατάταξης και Απορρίψεων Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΣΠΑ.

 

Δείτε τις αποφάσεις στα συνημμένα που ακολουθούν.