Τα νέα
της Optimum Trust

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020

Άρση αναστολής των δεσμευτικών προθεσμιών του ΕΣΠΑΣε συνέχεια της λήψης των έκτακτων μέτρων περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 & της απόφασης οριζόντιας αναστολής όλων των δεσμευτικών προθεσμιών για 12 Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ, επιδιώκοντας την ταχεία επανενεργοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας & την επιτάχυνση των διαδικασιών προς όφελος των δικαιούχων, ανακοινώθηκε η άρση της αναστολής των δεσμευτικών προθεσμιών που είχε δημοσιευθεί στις 24/3/2020, με αναδρομική ισχύ από 01/02/2020, για 12 Δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ.

Πλέον για όλες τις ενέργειες που είχαν ανασταλεί, ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών τους ορίζεται η 12η/06/2020.

Διευκρινίζεται ότι τα χρονικά ορόσημα που τίθενται στις προσκλήσεις των Δράσεων & αφορούν ειδικά στην υποβολή αιτήματος πιστοποίησης/ επαλήθευσης, καθώς & αιτήματος ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου, μετακυλίονται για ίσο χρονικό διάστημα όσο αυτό της αναστολής, ήτοι από 01/02/2020 έως & 11/6/2020.