Τα νέα
της Optimum Trust

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών αιτήσεων για τη Δράση του ΕΣΠΑ «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις», στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, η Πρόσκληση της Δράσης θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης το αργότερο μέχρι την 30/11/2020 και ώρα 17:00, αντί για την 19η Ιουνίου 2020 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Υπενθυμίζεται ότι στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» συμμετέχουν μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις με επιδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων έως 65%, προκειμένου να αναβαθμίσουν & να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική & εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους & στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Δείτε την απόφαση στα συνημμένα που ακολουθούν.