Τα νέα
της Optimum Trust

Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2020

10η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»Δημοσιεύθηκε η δέκατη (10η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ.

Με την εν λόγω απόφαση απορρίπτονται εκατόν μια (101) πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 7.274.349,58 ευρώ, οι οποίες δεν θεμελιώνουν δικαίωμα υπαγωγής στη Δράση.

 

Υπενθυμίζουμε πως η Δράση έχει παραταθεί ως την 30/11/2020.

 

Δείτε την απόφαση στα συνημμένα που ακολουθούν.