Τα νέα
της Optimum Trust

Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφαση ένταξης-9η για την Δράση 2ου Κύκλου Ενίσχυσης της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΣτην ανακοίνωση 9ης Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)» του ΕΣΠΑ, προχώρησε το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, εντάσσονται επιπλέον οκτακοσία εβδομήντα δύο (211) επιχειρηματικα σχέδια/ πράξεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης, με επιπλέον συνολικό προϋπολογισμό επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 5.265.736,53€. Από αυτά, επιχειρηματικά σχέδια αφορούν στην 1η περίοδο υποβολών, 10 στη 2η και 195 στην 3η περίοδο υποβολών. 

 

Δείτε την απόφαση στα συνημμένα που ακολουθούν.