Τα νέα
της Optimum Trust

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021

Παράταση έξι (6) μηνών στην υλοποίηση δώδεκα Δράσεων ενίσχυσης της ΕπιχειρηματικότηταςΤο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων προχώρησε στην έκδοση παράτασης 6 μηνών των καταληκτικών ημερομηνιών υλοποίησης ενταγμένων έργων του ΕΠΑνΕΚ λόγω των τρεχουσών οικονομικών συγκυριών.

 

Η παράταση αφορά τις ακόλουθες Δράσεις:

 

1   Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών 

2   Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

3   Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

4   Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

5   Επιχειρούμε Έξω

6   Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση

7   Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

8   Ψηφιακό 'Aλμα

9   Ψηφιακό Βήμα

10   Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

11   Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Α' Κύκλος

12   Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β' Κύκλος