Τα νέα
της Optimum Trust

Πέμπτη, 08 Απριλίου 2021

Νέα δράση επιδότησης ΕΣΠΑ «Επανεκκίνηση της Εστίασης» προϋπολογισμού 330 εκατ/€ για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19Στην έκδοση νέου προγράμματος στήριξης του κλάδου της εστίασης, προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

 

Η νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατ/€ θα παρέχει κεφάλαιο κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης, με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

 

Η δράση αφορά ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

 

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.

 

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ] x 365 x 7%.

 

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

 

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:

 

  • Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%
  • Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας
  • Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση
  • Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020
  • Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ

 

Η έναρξη υποβολής αιτήσεων, ξεκινά την 14/05/2021.

 

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα.

 

Σχέδια & Επιδότηση

Σχέδια έως 100.000€

 

Επιδότηση 

100%

 

Περίοδος Υποβολής 

14/05/2021- 30/07/2021

 

Δείτε την προκύρηξη στα συνημμένα που ακολουθούν.