Τα νέα
της Optimum Trust

Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021

Πίνακας Θετικών Αξιολογήσεων Κεφαλαίου Κίνησης Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣO Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης υπέγραψε την απόφαση έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης "Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική", που υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

 

Στον Συγκεντρωτικό Πίνακα που ανακοινώθηκε και επισυνάπτεται, περιλαμβάνονται συνολικά 9.617 επιχειρήσεις που αξιολογήθηκαν θετικά. Η συνολική δημόσια δαπάνη τους ανέρχεται στο ποσό των 250.104.325 ευρώ.

 

Δείτε τις εντάξεις στα συνημμένα που ακολουθούν.