Τα νέα
της Optimum Trust

Όλες οι επιχειρήσεις, σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και κατά την διάρκεια καθοδικών οικονομικών κύκλων, επιδιώκουν ως επί το πλείστον, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να καταστούν περισσότερο ευέλικτες, ώστε να μειώσουν το κόστος, να κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και τελικά να αυξήσουν το κέρδος τους και για να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Κατηγορία Νέα

Η επιχειρηματικότητα και οι γενικά αποδεκτές αρχές που την διέπουν, πολλές φορές και ειδικά σε περιόδους κρίσης, δίνουν την ευκαιρία δυναμικής ανάπτυξης και μεγιστοποίησης του κέρδους σε κάθε μορφή επιχείρησης, είτε αυτή είναι μια επιχείρηση με παρουσία πολλών ετών στην αγορά, είτε για μια υπό σύσταση ή νέα επιχείρηση.

Κατηγορία Νέα

Η χώρας μας τα τελευταία χρόνια, διέρχεται μία μεγάλη οικονομική κρίση, την μεγαλύτερη που γνώρισε ποτέ στην ιστορία της. Η χώρα μας πτώχευσε το 2010, με αφορμή την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, μιας και επενδυτές την περίοδο εκείνη, αποεπένδυαν μέσα σε πανικό από όλες τις επενδύσεις τους, καθιστώντας δύσκολη την άντληση ρευστότητας. Η έλλειψη ρευστότητας αρχικά, αντιμετωπίστηκε με διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων χρήματος από τις κεντρικές τράπεζες.

Κατηγορία Νέα