Τρέχοντα
προγράμματα επιδότησης

Τρέχουσες Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020

Μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 μπορείτε να επιδοτηθείτε για την δημιουργία νέας ή αναβάθμισης υπάρχουσας επιχείρησης. Οι δράσεις αφορούν την λήψη επιδότησης, τόσο για την κατηγορία υπό ίδρυση επιχειρήσεις (start up), όσο και για υπάρχουσες επιχειρήσεις.

Δείτε παρακάτω τις προδιαγραφές των ενεργών προγραμμάτων και επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε όλες τις πιθανές λύσεις.


Επανεκκίνηση Εστίασης για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19

Δικαιούχοι: υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη πριν την 31/12/2020
 
Προϋπολογισμός: έως 100.000€


Περίοδος υποβολής: 14/05/2021 - 30/07/2021


Διάρκεια: ως 31/12/2021


Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Δαπάνες: Αγορές πρώτων υλών & έξοδαΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Δημιουργία ή Αναβάθμιση Ηλεκτρονικού Καταστήματος(e-shop)

Υφιστάμενες: έναρξη ΚΑΔ έως 30/9/2019
Νεοσύστατες: έναρξη ΚΑΔ από 1/10/2019 έως 12/2/2021
Προϋπολογισμός: 5.000€

oaed 855x500


Περίοδος υποβολής: αναμένεται


Διάρκεια: 6 μήνες


Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Δαπάνες: ως 30% του προϋπολογισμού για εξοπλισμό & ως 100% για λογισμικόΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19

Δικαιούχοι:Υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη πριν την 31/12/2020
Προϋπολογισμός: 5.000€- 100.000€

oaed 855x500


Περίοδος υποβολής: 16/3/2021- 30/09/2021


Διάρκεια: ως 31/12/2021


Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Δαπάνες:Αγορές εμπορευμάτων & πρώτων υλών, δαπάνες για παροχή υπηρεσιών, ενοίκια, έξοδα μισθοδοσίας, διάφορα λειτουργικά έξοδαΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις εστίασης & παροχής καταλυμάτων
Προϋπολογισμός: 5.000€ για προμήθεια 1 θερμαντικό/ 10m2 εξωτερικό χώρο & έως 100€/ τεμάχιο

oaed 855x500


Περίοδος υποβολής: 4/1/2021- 28/4/2021


Διάρκεια: οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 1/2/2020 έως πριν την αίτηση υποβολής


Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Δαπάνες: η προμήθεια των θερμαντικών & η αποπληρωμή θα πρέπει να προηγηθεί της αίτησηςΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ενίσχυση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την COVID-19

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη πριν την 1/1/2019
Προϋπολογισμός: 5.000€- 50.000€

covid


Περίοδος υποβολής: 13/10/2020 - 20/11/2020


Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Διάρκεια: ως 31/12/2021
Δαπάνες: Αγορές εμπορευμάτων & πρώτων υλών, δαπάνες για παροχή υπηρεσιών, ενοίκια, έξοδα μισθοδοσίας, διάφορα λειτουργικά έξοδα

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Δικαιούχοι: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Ύψος δανείου: από 10.000€ - 1.500.000€ με μέγιστο το 50% του κύκλου εργασιών
Τελικό επιτόκιο δανεισμού: 4,50% τελικό


Διάρκεια δανείου: 48 μήνες


Χρήση: για αγορές εμπορευμάτων- παγίων- εξόδων


Περίοδος υποβολής: 22/3/2019


ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΟΑΕΔ: 2η Επιχειρηματική Ευκαιρία

Δικαιούχοι: Νέες επιχειρήσεις από ανέργους που διέκοψαν την δραστηριότητά τους από 1/1/2012-31/10/2020
Προϋπολογισμός: 12.000€ - 36.000€

oaed 855x500


Περίοδος υποβολής: 20/02/2019 - εξάντληση προϋπολογισμού


Διάρκεια: 12- 24 μήνες


Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Δαπάνες: Λειτουργικά Έξοδα της νέας επιχείρησηςΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Τελευταία Νέα

«
»