Τρέχοντα
προγράμματα επιδότησης

Τρέχουσες Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020

Μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 μπορείτε να επιδοτηθείτε για την δημιουργία νέας ή αναβάθμισης υπάρχουσας επιχείρησης. Οι δράσεις αφορούν την λήψη επιδότησης, τόσο για την κατηγορία υπό ίδρυση επιχειρήσεις (start up), όσο και για υπάρχουσες επιχειρήσεις.

Δείτε παρακάτω τις προδιαγραφές των ενεργών προγραμμάτων και επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε όλες τις πιθανές λύσεις.


Επιδότηση Τουριστικών Επιχειρήσεων- ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δικαιούχοι: υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη ως την 31/12/2020
Προϋπολογισμός: Έως 400.000€ (5% ή 2,5% εσόδων 2019 ή 2020)

tourismos


Περίοδος υποβολής: 16/06/2021- 29/09/2021


Διάρκεια:ως 31/12/2021


Ποσοστό Επιδότησης: 100%
100%
Δαπάνες: Λειτουργικά έξοδα επιχείρησηςΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Δικαιούχοι: υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη πριν την 01/01/2020
Προϋπολογισμός: 1.000€ - 18.000€ (25% εξόδων 2019)

paidotopoi855x500


Περίοδος υποβολής: 31/05/2021- 12/10/2021


Διάρκεια:ως 31/12/2021


Ποσοστό Επιδότησης: 100%
100%
Δαπάνες: Λειτουργικά έξοδα επιχείρησηςΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Δημιουργία ή Αναβάθμιση Ηλεκτρονικού Καταστήματος(e-shop)

Υφιστάμενες: έναρξη ΚΑΔ έως 30/9/2019
Νεοσύστατες: έναρξη ΚΑΔ από 1/10/2019 έως 12/2/2021
Προϋπολογισμός: 5.000€

oaed 855x500


Περίοδος υποβολής: 9/7/2021 - 29/9/2021


Διάρκεια: 6 μήνες


Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Δαπάνες: ως 30% του προϋπολογισμού για εξοπλισμό & ως 100% για λογισμικόΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19

Δικαιούχοι:Υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη πριν την 31/12/2020
Προϋπολογισμός: 5.000€- 100.000€

oaed 855x500


Περίοδος υποβολής: 16/3/2021- 20/10/2021


Διάρκεια: ως 31/12/2021


Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Δαπάνες:Αγορές εμπορευμάτων & πρώτων υλών, δαπάνες για παροχή υπηρεσιών, ενοίκια, έξοδα μισθοδοσίας, διάφορα λειτουργικά έξοδαΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Δικαιούχοι: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Ύψος δανείου: από 10.000€ - 1.500.000€ με μέγιστο το 50% του κύκλου εργασιών
Τελικό επιτόκιο δανεισμού: 4,50% τελικό


Διάρκεια δανείου: 48 μήνες


Χρήση: για αγορές εμπορευμάτων- παγίων- εξόδων


Περίοδος υποβολής: 22/3/2019


ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΟΑΕΔ: 2η Επιχειρηματική Ευκαιρία

Δικαιούχοι: Νέες επιχειρήσεις από ανέργους που διέκοψαν την δραστηριότητά τους από 1/1/2012-31/10/2020
Προϋπολογισμός: 12.000€ - 36.000€

oaed 855x500


Περίοδος υποβολής: 20/02/2019 - εξάντληση προϋπολογισμού


Διάρκεια: 12- 24 μήνες


Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Δαπάνες: Λειτουργικά Έξοδα της νέας επιχείρησηςΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Τελευταία Νέα

«
»