Γνωρίστε τις Υπηρεσίες
της Optimum Trust

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Η Optimum trust αναλαμβάνει να σας ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης ίδρυσης νέων επιχειρήσεων ή αναδιοργάνωσης ήδη υπάρχουσας επιχείρησης.

Παράλληλα αναλαμβάνουμε την σύνταξη και υποβολή προτάσεων επιδότησης, προ-αξιολόγηση, παρακολούθηση των φακέλων συμμετοχής για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και υποστήριξη υλοποίησης των έργων.


Δειτε τα ενεργα προγραμματα

Τελευταία Νέα

«
»