Γνωρίστε τις Υπηρεσίες
της Optimum Trust

Μελέτες Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας βάση του προτύπου ISO 9001, σύμφωνε με τις πραγματικές ανάγκες κάθε επιχείρησης ή οργανισμού. Επανασχεδιάζοντας τις λειτουργίες και διαδικασίες της επιχείρησης επιτυγχάνεται ο στόχος του προτύπου ISO 9001 που είναι η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης ως προς την ικανοποίηση του πελάτη, μέσω της εισαγωγής καινοτόμων λειτουργιών, συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών και διαδικασιών.Στόχος η υψηλή ποιότητα προϊόντων ή υπηρεσιών.

Με άλλα λόγια η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001 είναι λειτουργικό και εφαρμόζεται από την πολύ μικρή επιχείρηση ως και τον πιο μεγάλο οργανισμό.

Είναι δεδομένο πως ακόμα και μια μικρή επιχείρηση μπορεί να καταστεί αποδοτική, παραγωγική και ανταγωνιστική, βελτιώνοντας συνεχώς την ικανοποίηση του πελάτη από τον προϊόν της ή την υπηρεσία της.

Πλεονεκτήματα Πιστοποίησης ISO 9001 :

  • Βελτιώνονται θεαματικά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες

  • Βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης

  • Επιβάλλεται συνεχής βελτίωση των στόχων λειτουργίας της επιχείρησης σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης

  • Προσελκύονται νέοι πελάτες

  • Παροχή σταθερής υψηλής ποιότητας προϊόντων ή υπηρεσιών, εξαλείφεται το φαινόμενο πολλά ή λίγα

  • Μειώνεται και αντιμετωπίζεται η πιθανότητα λάθους

  • Εξοικονομούνται κόστη και πόροι της επιχείρησης

  • Συμμόρφωση της επιχείρησης ή οργανισμού με την Νομοθεσία και τους Κανόνες


ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Τελευταία Νέα

«
»