Γνωρίστε τις Υπηρεσίες
της Optimum Trust

Υπηρεσίες επιχειρηματικού mentoring

Το mentoring, αποτελεί σχέση συνεργασίας μεταξύ δύο ατόμων, στην οποία ανταλλάσσονται εμπειρίες, απόψεις, πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές για ένα συγκεκριμένο ζήτημα και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αποτελεί μια δεύτερη, αντικειμενική ματιά, των επιχειρησιακών θεμάτων των οργανισμών. Με τον τρόπο αυτό, προληπτικά, ο οικονομικός οργανισμός, λαμβάνει συμβουλευτικές γνωμοδοτήσεις, ώστε να αποφύγει πράξεις και παραλείψεις, να μεγιστοποιηθούν τα κέρδη ή οφέλη, να μειωθούν τα κόστη κτλ. Από την άλλη, θα μπορούσε να λάβει μορφή καθοδήγησης του οικονομικού οργανισμού, προσδοκώντας σε προστιθέμενη αξία, συνέργιες κτλ. Η διαδικασία αυτή, βοηθάει την επιχείρηση να εκμεταλλευθεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, ενώ στηρίζεται η ανάπτυξή της.

Το mentoring προτείνει πρακτικές συμβουλές- λύσεις των προβλημάτων που ανακύπτουν από την λειτουργία των επιχειρήσεων και δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης και προόδου. Το mentoring βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στην συνεργασία και αποτελεί βοηθητικό παράγοντα ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Οι λύσεις λαμβάνονται από κοινού, βάση των προβλημάτων που υπάρχουν.


Δειτε τα ενεργα προγραμματα

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Τελευταία Νέα

«
»