Γνωρίστε τις Υπηρεσίες
της Optimum Trust

Μελέτες Επιχειρησιακού Προγραμματισμού- Business Plans

Το επιχειρησιακό σχέδιο – Business Plan αποτελεί ένα λεπτομερές πλάνο ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης μιας επιχείρησης- οργανισμού, με παράλληλο λεπτομερή σχεδιασμό για την ανάπτυξη και λειτουργία της επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης ή οργανισμού, που βασίζονται σε προβλέψεις της επόμενης πενταετίας ή δεκαετίας. Ειδικά στον επιχειρησιακό προγραμματισμό νέων επιχειρήσεων προτείνουμε τριετές σχέδιο αναπροσαρμοζόμενο για πενταετία στην πορεία εκτέλεσης του σχεδίου.

Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει κείμενα, γραφήματα και αριθμητικά δεδομένα που αναλύουν τόσο την υφιστάμενη κατάσταση μιας επιχείρησης όσο και την μελλοντική πορεία της επιχείρησης ή οργανισμού, τους στόχους που τίθενται για τα επόμενα έτη και τους τρόπους με τους οποίους θα επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, στόχοι τόσο αριθμητικοί όσο και ποιοτικοί.

Το Business Plan είναι απαραίτητο για :

  • Χρηματοδότηση μέσω τραπεζών ή νέων μετόχων

  • Την λήψη Optimum επιχειρηματικών αποφάσεων

  • Εξορθολογισμό υπαρχουσών πόρων στην επιχείρηση

  • Την αξιολόγηση και επανακαθορισμό της στρατηγικής της επιχείρησης

  • Εύρεση κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών, ώστε να υπάρχει συνεχή βελτίωση λειτουργίας της επιχείρησης

  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και διόρθωσης των αδύναμων σημείων


ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Πακέτο Basic

το πακέτο απευθύνεται σε μικρές επιχειρήσεις

900€

Πακέτο Advance

το πακέτο απευθύνεται σε μικρές- μεσαίες επιχειρήσεις

1.800€

Πακέτο Premium

το πακέτο απευθύνεται σε μεσαίες επιχειρήσεις

από 3.500€

Τελευταία Νέα

«
»