Αποστολή μας, αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών βασισμένες στην φιλοσοφία
one shop = one step
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Προφίλ Εταιρίας

Η Optimum Trust με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας σε θέματα οργάνωσης επιχειρήσεων...

Περισσότερα

Περισσότερα...
Δήλωση Ποιότητας

Ο αντικειμενικός στόχος της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ είναι να παρέχει υπηρεσίες που ικανοποιούν τις...

Περισσότερα

Περισσότερα...
Σκοπός Ποιότητας

Οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα της επιχείρησης, είναι άμεσα συνυφασμένοι με...

Περισσότερα

Περισσότερα...

Γιατί να επιλέξετε την Optimum Trust

Τα βασικά πλεονεκτήματα της συνεργασίας με την εταιρεία μας:

  • 100% αποτελεσματικότητα στα κατατεθειμένα προγράμματα σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα διαχρονικά

  • Προσωποκεντρική προσέγγιση και προσήλωση στον κάθε πελάτη ξεχωριστά

  • Συνεχής ενημέρωση του πελάτη και υποστήριξη
    των στόχων του

  • Ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική, προσαρμοσμένη στην σημερινή ελληνική πραγματικότητα

  • Υλοποίηση στρατηγικών ανάπτυξης βάση των στόχων των πελατών βασισμένη σε πραγματικές ανάγκες, συνδυασμένες με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης.

Επιτυχημένα Projects

Δείτε μερικά από τα projects που έχουμε ολοκληρώσει επιτυχώς.


Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»

«
»

Οι σύμβουλοί μας αναλαμβάνουν κάθε είδους Οικονομοτεχνική Μελέτη

Η Optimum Trust είναι πιστοποιημένη μελετητική επιχείρηση στους τομείς εξειδίκευσης Οικονομικών, Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας μέλος του ΥΠΕΧΩΔΕ.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τελευταία Νέα

«
»