Η επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο γεωργικών εφοδίων, χρηματοδότησε το επιχειρηματικό της σχέδιο από το πρόγραμμα

Η επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο γεωργικών εφοδίων, χρηματοδότησε το επιχειρηματικό της σχέδιο από το πρόγραμμα

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών


Τελευταία Νέα

«
»