Η επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην ενοικίαση νυφικών, χρηματοδότησε το επιχειρηματικό της σχέδιο από το πρόγραμμα

Η επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην ενοικίαση νυφικών, χρηματοδότησε το επιχειρηματικό της σχέδιο από το πρόγραμμα

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας


Τελευταία Νέα

«
»