Η νέα Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το 2021 υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19. Η στήριξη των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί με την παροχή επαρκούς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης.

Κατηγορία Νέα

O Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης υπέγραψε την απόφαση έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης "Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική", που υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

Κατηγορία Νέα

Στην έκδοση νέου προγράμματος στήριξης του κλάδου των γυμναστηρίων και παιδότοπων προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

 

Κατηγορία Νέα

Στην έκδοση νέου προγράμματος στήριξης του κλάδου της εστίασης, προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

 

Κατηγορία Νέα

Στην έκδοση νέου προγράμματος στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Κατηγορία Νέα

Στην έκδοση νέου επιχορηγούμενου προγράμματος υφιστάμενων & νεοσύστατων επιχειρήσεων προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Κατηγορία Νέα

Στην έκδοση ειδικού προγράμματος ενίσχυσης με την μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, για τις πληγείσες επιχειρήσεις λόγω COVID-19, στο κέντρο της Αθήνας, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής.

Κατηγορία Νέα

Δημοσιεύθηκε η ένατη (9η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (674) επιχειρηματικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 46.161.728,48 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 286.922.871 ευρώ

Κατηγορία Νέα

Στην έκδοση προγράμματος ενίσχυσης μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία- COVID19 με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, προχώρησαν όλες οι Περιφέρειες της χώρας, σε συνέχεια της έγκρισης της δράσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατηγορία Νέα

Στην έκδοση νέου προγράμματος ενίσχυσης  υπό σύσταση, νέων και υφιστάμενων  επιχειρήσεων προχώρησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Κατηγορία Νέα

Τελευταία Νέα

«
»