Τρέχοντα
προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ

 

Τρέχουσες Δράσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027

Μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027 μπορείτε να επιδοτηθείτε για την δημιουργία νέας ή αναβάθμισης υπάρχουσας επιχείρησης. Οι δράσεις αφορούν την λήψη επιδότησης, τόσο για την κατηγορία υπό ίδρυση επιχειρήσεις (start up), όσο και για υπάρχουσες επιχειρήσεις.

Δείτε παρακάτω τις προδιαγραφές των ενεργών προγραμμάτων και επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε όλες τις πιθανές λύσεις.


Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη πριν την 1/1/2021

Προϋπολογισμός: 20.000€ - 100.000€
aegean islands logo


Περίοδος υποβολής: 08/02/2024 - 10/05/2024


Διάρκεια: 12 μήνες


Ποσοστό Επιδότησης:
70%
Δαπάνες: Κτίρια, Μηχανήματα, Εξοπλισμός GREEN, Πιστοποιήσεις, Branding, Προβολή, Εκθέσεις, Υπηρεσίες, Μεταφορικά Μέσα GREEN, Έμμεσες δαπάνες


ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ίδρυση νέων επιχειρήσεων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Δικαιούχοι: Υπό σύσταση & νέες επιχειρήσεις με έναρξη από 1/1/2021

Προϋπολογισμός: 20.000€ - 100.000€
aegean islands logo


Περίοδος υποβολής: 08/02/2024 - 10/05/2024


Διάρκεια: 12 μήνες


Ποσοστό Επιδότησης:
70%
Δαπάνες: Κτίρια, Μηχανήματα, Εξοπλισμός GREEN, Πιστοποιήσεις, Branding, Προβολή, Εκθέσεις, Υπηρεσίες, Μεταφορικά Μέσα GREEN, Έμμεσες δαπάνες


ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Τελευταία Νέα

«
»