Τρέχοντα
προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ

 

Τρέχουσες Δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020

Μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 μπορείτε να επιδοτηθείτε για την δημιουργία νέας ή αναβάθμισης υπάρχουσας επιχείρησης. Οι δράσεις αφορούν την λήψη επιδότησης, τόσο για την κατηγορία υπό ίδρυση επιχειρήσεις (start up), όσο και για υπάρχουσες επιχειρήσεις.

Δείτε παρακάτω τις προδιαγραφές των ενεργών προγραμμάτων και επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε όλες τις πιθανές λύσεις.


Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19- Β΄ Κύκλος

Δικαιούχοι: υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη πριν την 31/12/2021
Προϋπολογισμός: 5.000€- 100.000€


Περίοδος υποβολής: 22/06/2022- 31/10/2022


Διάρκεια: ως 31/12/2022


Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Δαπάνες: Αγορές εμπορευμάτων & πρώτων υλών, δαπάνες για παροχή υπηρεσιών, ενοίκια, έξοδα μισθοδοσίας, διάφορα λειτουργικά έξοδα


ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές

Δικαιούχοι: υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη έως 31/12/2021
Προϋπολογισμός:έως 18.000€ (50% εξόδων 2019 ή 2020 ή 2021)
aegean islands logo


Περίοδος υποβολής: 13/05/2022 - 8/7/2022


Διάρκεια: έως 31/12/2022


Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Δαπάνες: Λειτουργικά έξοδα επιχείρησης


ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Δικαιούχοι: πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Ύψος δανείου: από 10.000€ - 1.500.000€ με μέγιστο το 50% του κύκλου εργασιών
Τελικό επιτόκιο δανεισμού: 4,50% τελικό


Διάρκεια δανείου: 48 μήνες


Χρήση: για αγορές εμπορευμάτων- παγίων- εξόδων


Περίοδος υποβολής: 22/3/2019


ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

ΟΑΕΔ: 2η Επιχειρηματική Ευκαιρία

Δικαιούχοι: Νέες επιχειρήσεις από ανέργους που διέκοψαν την δραστηριότητά τους από 1/1/2012-31/12/2021
Προϋπολογισμός: 12.000€ - 36.000€

oaed 855x500


Περίοδος υποβολής: 20/02/2019 - εξάντληση προϋπολογισμού


Διάρκεια: 12- 24 μήνες


Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Δαπάνες: Λειτουργικά Έξοδα της νέας επιχείρησηςΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Τελευταία Νέα

«
»