Προγράμματα ΕΣΠΑ που
έχουν υλοποιηθεί

 

Υλοποιημένα ΕΣΠΑ


Έκτακτη επιχορήγηση πληττόμενων από την πανδημία- Covid19 επιχειρήσεων ψυχαγωγίας- εκδηλώσεων- εκθέσεων- γυμναστηρίων- σχολών χορού

Δικαιούχοι: υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη έως 31/12/2021


Περίοδος υποβολής: 16/03/2022 - 20/05/2022


Διάρκεια: 01/01/2022- 30/09/2022


Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Δαπάνες: Λειτουργικά έξοδα επιχείρησης

Δικαιούχοι: υφιστάμενες, νέες & υπό σύσταση επιχειρήσεις με έναρξη από 1/1/2018
Προϋπολογισμός: 25.000€- 100.000€
aegean islands logo


Περίοδος υποβολής: 23/02/2022 - 15/04/2022


Διάρκεια: έως 30/06/2023


Ποσοστό Επιδότησης:
75%
100%
Δαπάνες: Κτίρια, Μηχανήματα, Εξοπλισμός, Λογισμικά, ΦΙΧ, Αποσβέσεις παγίων, Δαπάνες προσωπικού, Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία, Εκπαίδευση προσωπικού, Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Λειτουργικές δαπάνες, Προμήθεια αναλωσίμων & Α Υλών


Δικαιούχοι: νέες επιχειρήσεις από Ανέργους με έναρξη από 23/2/2022
Προϋπολογισμός: 14.800€
peloponisi2020


Περίοδος υποβολής: 2/03/2022 - 6/05/2022


Διάρκεια: 12 μήνες


Ποσοστό Επιδότησης:
100%
Δαπάνες: Ενοίκια, Λειτουργικά έξοδα, Έξοδα προβολής, Εισφορές ασφάλισης, Αναλώσιμα, Αποσβέσεις


Τελευταία Νέα

«
»