Τα νέα
της Optimum Trust

Τρίτη, 01 Αυγούστου 2017

Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων Δράσης «Αναβάθμιση επιχειρήσεων»Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και ο  Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

 

Στην δημοσίευση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων προχώρησε το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, για την Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Υπενθυμίζεται πως οι Δυνητικοί Δικαιούχοι, θα πρέπει έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017, να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

 

Δείτε τον Κατάλογο στα συνημμένα που ακολουθούν.