Τα νέα
της Optimum Trust

Οι επιχειρήσεις σήμερα, καλούνται να λειτουργήσουν και να προσαρμοστούν μέσα σε ένα σύνθετο νέο περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση της εποχής, την πολυπλοκότητα, την αβεβαιότητα, την ανταγωνιστικότητα, την σύγχρονη τεχνολογία. Αυτό έχει ως συνέπεια, την άσκηση πίεσης προς τις επιχειρήσεις για συνεχή προσαρμογή και άμεση ανταπόκριση στις αλλαγές, ορθολογική χρήση των πόρων, υψηλή σχέση τιμής/ ποιότητας, άριστη εξυπηρέτηση πελατών. Με άλλα λόγια, για να στεφθεί με επιτυχία οποιοδήποτε επιχειρηματικό εγχείρημα, ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στον σχεδιασμό ή αναδιάρθρωση της οργάνωσης της επιχείρησης, ώστε να επιτυγχάνονται όλα τα ανωτέρω.  Αυτό που στην διεθνή ορολογία ονομάζεται Business Process Reengineering.

Κατηγορία Νέα

Η επιχειρηματικότητα και οι γενικά αποδεκτές αρχές που την διέπουν, πολλές φορές και ειδικά σε περιόδους κρίσης, δίνουν την ευκαιρία δυναμικής ανάπτυξης και μεγιστοποίησης του κέρδους σε κάθε μορφή επιχείρησης, είτε αυτή είναι μια επιχείρηση με παρουσία πολλών ετών στην αγορά, είτε για μια υπό σύσταση ή νέα επιχείρηση.

Κατηγορία Νέα

Η χώρας μας τα τελευταία χρόνια, διέρχεται μία μεγάλη οικονομική κρίση, την μεγαλύτερη που γνώρισε ποτέ στην ιστορία της. Η χώρα μας πτώχευσε το 2010, με αφορμή την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, μιας και επενδυτές την περίοδο εκείνη, αποεπένδυαν μέσα σε πανικό από όλες τις επενδύσεις τους, καθιστώντας δύσκολη την άντληση ρευστότητας. Η έλλειψη ρευστότητας αρχικά, αντιμετωπίστηκε με διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων χρήματος από τις κεντρικές τράπεζες.

Κατηγορία Νέα