Τα νέα
της Optimum Trust

Οι επιχειρήσεις σήμερα, καλούνται να λειτουργήσουν και να προσαρμοστούν μέσα σε ένα σύνθετο νέο περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση της εποχής, την πολυπλοκότητα, την αβεβαιότητα, την ανταγωνιστικότητα, την σύγχρονη τεχνολογία. Αυτό έχει ως συνέπεια, την άσκηση πίεσης προς τις επιχειρήσεις για συνεχή προσαρμογή και άμεση ανταπόκριση στις αλλαγές, ορθολογική χρήση των πόρων, υψηλή σχέση τιμής/ ποιότητας, άριστη εξυπηρέτηση πελατών. Με άλλα λόγια, για να στεφθεί με επιτυχία οποιοδήποτε επιχειρηματικό εγχείρημα, ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στον σχεδιασμό ή αναδιάρθρωση της οργάνωσης της επιχείρησης, ώστε να επιτυγχάνονται όλα τα ανωτέρω.  Αυτό που στην διεθνή ορολογία ονομάζεται Business Process Reengineering.

Κατηγορία Νέα